ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΟΥ

Οι φυσούνες είναι τηλεσκοπικοί αγωγοί που χρησιμοποιούνται για την φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων και την φόρτωση ή εκφόρτωση πλοίων με χύδην φορτίο. Είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθούν την κατακόρυφη μετατόπιση του οχήματος ή πλοίου που γεμίζει ή αδειάζει.

Οιφυσούνεςμπορούνναείναιμονέςήδιπλές,έτσιώστε να συνδυάζεται η πλήρωση του οχήματος με την αποκονίωση του εκτοπισμένου αέρα.
Η ASTROFIL έχει συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή φυσουνών μέσα από τη διαρκή ενασχόληση με τη φορτο-εκφόρτωση σε πλοία μεταφοράς τσιμέντου και έχει καταλήξει σε εξειδικευμένα υλικά και κατασκευαστικές προδιαγραφές. Οι φυσούνες που κατασκευάζουμε, τόσο οι μονές όσο και οι διπλές με σύστημα αποκονίωσης, είναι ελαφριές αλλά σταθερές κατασκευές, που εξασφαλίζεται από τα στηρικτικά σώματα αλλά και από τα καλώδια οδηγούς που ρυθμίζουν το μήκος της.

OPERATION IMPROVEMENTS

Η ASTROFIL κατασκευάζει τον κώνο αλλά και τη βάση της φυσούνας και τοποθετεί αξιόπιστα αισθητήρια ελέγχου στάθμης και σύστημα κινητήρα-τυμπάνου για το σωστό μάζεμα του συρματόσκοινου.
Έχουμε τη δυνατότητα να παραδώσουμε άμεσα φυσούνες μονές ή διπλές, πληρώσεως – αποκονιάσεως, για εφαρμογές από 200m3/h έως 1.500m3/h και για θερμοκρασία έως και 170 οC. Τα προϊόντα μας έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν ακόμα και τα πιο αξεστικά υλικά. Οι φυσούνες μας κατασκευάζονται σε διάμετρο από 200 έως 1.000mm και σε μήκος από 500 έως 20.000mm.

Bulk chutes are telescopic ducts, used for loading silo trucks, unloading of silos and loading and unloading of bulk carriers.
astrofil-industrial-filters
TEXTILE SPOUTS AND DISCHARGE CONES
We are able to manufacture telescopic chutes for loading/ unloading bulk materials

Η ανάπτυξη και η αναδίπλωσή τους καθοδηγούνται από 3-4 συρματόσχοινα και ένα επιπλέον εσωτερικό συρματόσχοινο ελέγχει τη λειτουργία του κλεισίματος. Μπορούμε να προμηθεύσουμε τις φυσούνες μας έτοιμες για εγκατάσταση, μαζί με τα μηχανικά μέρη τους ή μόνο το τηλεσκοπικό τμήμα.