ΚΛΩΒΟΙ

Οι κλωβοί αποτελούν τα συνήθη στηρικτικά σώματα των φιλτροσάκκων. Η καλή συνεργασία μεταξύ κλωβού και φιλτρόσακκου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή φίλτρανση, τη μακροζωία των φιλτροσάκκων και την ορθή λειτουργία του συστήματος Jet pulse.
Στην ASTROFIL έχουμε τη δυνατότητα κατασκευής κυλινδρικών κλωβών κάθε τύπου, για διάμετρο από Ø60mm έως Ø250mm και για μήκος από 200mm έως και 9.000mmL. Οι κλωβοί κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις μας από σκληρό χάλυβα (Stall) βαμμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος και οι εξειδικευμένες κολλήσεις εξασφαλίζoυν την αξιοπιστία του κλωβού και την προστασία των φιλτροσάκκων από ανεπιθύμητες φθορές και καταπονήσεις.

Metal wire cages are common supporting equipment for filter bags in baghouses.

ΚΛΩΒΟΙ (ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ)

Η ASTROFIL από το 1987 παράγει κλωβούς όλων των τύπων gγια σακκόφιλτρα, είτε νέων εγκαταστάσεων, είτε για τη συντήρηση υπάρχοντων σακκοφίλτρων. Οι κλωβοί παράγονται 100% στις εγκαταστάσεις μας, όπου κάθε κλωβός περνάει από αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας.
Έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε τους περισσότερους τύπους κλωβών, καθώς επίσης και ειδικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Οι κλωβοί μπορεί να είναι κυλινδρικής μορφής, τύπου φακέλου, οβάλ, τετράγωνης διατομής, ρομβοειδείς , τύπου κασέτας ή σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη.
Η τεχνογνωσία που κατέχουμε, καθώς επίσης και η ευκαμψία των σχεδίων της ASTROFIL μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε μορφή κλωβών απαιτηθεί.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι κυλινδρικής μορφής, ρομβοειδές και τετράγωνης διατομής παράγονται σε διαστάσεις από Ø60 έως Ø250mm και μήκος έως και 9.000mm.
Η απόσταση μεταξύ των δακτυλίων ποικίλει από 100 έως 310mm.
Η διάταξη των οριζόντιων συρμάτων πάχους από 3 έως 5mm (Ø 4 mm συνήθως) είναι από 4 έως 24 διαμήκη σύρματα ανά κλωβό.

Γιακλωβούςτύπουκασέταςχρησιμοποιούνται από 2 έως 4 σύρματα
• Τύπου φακέλου

Διαστάσεις:
Πλάτος από 0,2m έως 3m
Μήκος από 0,5m έως 5m
Βάθος από 15mm έως 60mm

Every cage carries system for the proper suspension of filter bags , venturi nozzle for the acceleration of cleaning pulse, bottom and cap.

ΥΛΙΚΑ

Τα υλικά κατασκευής των κλωβών είναι υψηλής ποιότητας μέταλλα, κατεργασμένα, υψηλής σκληρότητας και αντοχής:

  • Ανοξείδωτος Χάλυβας (inox) 316
  • Ανοξείδωτος Χάλυβας (inox) 316Ti
  • Ανοξείδωτος Χάλυβας (inox) 304
  • Ανοξείδωτος Χάλυβας (inox) 309
  • Χάλυβας: Οι κλωβοί που είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, μετά το πέρας της διαδικασίας παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, θα υποστούν πλύση – φωσφάτωση – ηλεκτροστατική βαφή μη εποξική και πολυμερισμό χρώματος στους 220οC.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΛΩΒΩΝ

Όλοιοικλωβοίφέρουνεξαρτήματαγιατησωστήανάρτηση των φιλτροσάκκων, ειδικά σχεδιασμένη χοάνη venturi για την επιτάχυνση του αέρα, πάτο και καπάκι. Οι χοάνες venturi μπορούν να είναι αποσπώμενες ή σε ενιαία κατασκευή με το καπάκι του κλωβού.

ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΟΙ ΚΛΩΒΩΝ

Τα καπάκια και οι πάτοι κατασκευάζονται από μέταλλα αντίστοιχα της συρμάτινης κατασκευής των κλωβών. Η σχεδίαση, εξέλαση και περαιτρέρω επεξεργασία τους γίνεται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις μας από εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η σχεδίαση του πάτου διευκολύνει τη συντήρηση του φιλτρόσακου, ο οποίος γλιστράει και αποσπάται από τον κλωβό με άνεση.
Για την ορθή προσαρμογή του πάτου και του καπακιού στον συρμάτινο κλωβό, πραγματοποιείται ειδική επεξεργασία με μηχανήματα πρεσαρίσματος. Αυτή η διαδικασία γίνεται με εξαιρετική προσοχή, έστι ώστε ο συναρμολογημένος κλωβός να μη φθείρει το φιλτρόσακκο με ακίδες ή γρέζια.
Η σωστή σχεδίαση και συνεργασία των καπακιών με τις χοάνες venturi εξασφαλίζουν την κατάλληλη οδήγηση του παλμού πεπιεσμένου αέρα για το τίναγμα των φιλτροσάκκων. Επιτρέπουν επίσης τη σωστή ανάρτηση των κλωβών στη διάτρητη λαμαρίνα έτσι ώστε οι κλωβοί να συγκρατούν το βάρος και να μην καταπονούν τους φιλτρόσακκους.

ΧΟΑΝΗ VENTURI

Metal wire cages are common supporting equipment for filter bags

Η χοάνη venturi αποτελεί τμήμα των κυλινδρικών κλωβών. Ο τρόπος τοποθέτησης της ποικίλει ανάλογα με το σχέδιο.
Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι χοάνης στη διάθεση σας:

1. ύψους 100mm
2.ύψους 180mm
3. ύψους 230mm
4.ύψους 350mm

Ο σχεδιασμός της χοάνης venturi εξυπηρετεί ανά περίπτωση τη σωστή επιτάχυνση του αέρα, που έρχεται από το σύστημα καθαρισμού jet pulse, επιτρέποντας στον αέρα να τινάξει έως και τον πάτο του φιλτρόσακκου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δημιουργεί αδρανή περιοχή στο άνω μέρος του φιλτρόσακκου και κατ’ επέκταση ελλιπή εκτοπισμό σκόνης στην περιοχή αυτή.

Η διάμετρος και το ύψος της κάθε χοάνης Venturi επιλέγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία του συστήματος καθαρισμού jet pulse.

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΛΩΒΟΙ

Split cages

Οι διαιρούμενοι κλωβοί προτιμώνται για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα μεταφοράς λόγω μεγάλου μήκους κλωβών (π.χ. 9m) και για λόγους τοποθέτησης κλωβών στο σακκόφιλτρο, λόγω περιορισμένου ύψους οροφής πάνω από το σακκόφιλτρο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΛΩΒΩΝ

Έχουμε τη δυνατότητα κατασκευής οπιασδήποτε μορφής σύνδεσης ή συνδέσμων κλωβών, από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα, βάσει σχεδίων και δειγμάτων σας.