Η «ASTROFIL» Βιομηχανικά Φίλτρα ιδρύθηκε το 1987 από την Θεοδώρα Ν. Ακρέπη με σκοπό την παραγωγή φιλτροσάκκων και κλωβών για τη συντήρηση των Σακκοφίλτρων. Η ζήτηση της αγοράς και σε άλλα επιμέρους τμήματα που αφορούν το σακκόφιλτρο την έκανε να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες που αφορούν μελέτη-εφαρμογή-τοποθέτηση ολόκληρων μονάδων σακκοφίλτρων καθώς και συστήματα φόρτωσης και εκφόρτωσης χύδην υλικών όπως φυσούνες, Air Pad, Air Slide, αερομεταφορές κλπ.

Ως εισαγωγέας αλλά και ως κατασκευαστής συστημάτων ελέγχου σκόνης αέρος, αναθυμιάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος, η ASTROFIL μελετά, προμηθεύει και θέτει σε λειτουργία τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και συσκευές για οποιοδήποτε πρόβλημα προστασίας προσωπικού, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος από ανεπιθύμητες και επιβλαβείς εκπομπές σκόνης από την διαδικασία της παραγωγής σε πολλές διαφορετικές εγκαταστάσεις όπως τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες άσβεστου, θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, χυτήρια, λατομεία, ασφαλτικά συγκροτήματα, καθώς επίσης και σε βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων.

Η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες, κατάρτιση του προσωπικού σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες διαδικασίες παραγωγής και επιλογής πρώτων υλών, καθώς και ο άριστος τεχνολογικός εξοπλισμός είναι η συμβολή μας στη προστασία του περιβάλλοντος με σεβασμό στις επόμενες γενιές.