ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

H ASTROFIL είναι σε θέση να αναλάβει την συντήρηση του σακκοφίλτρου σας, προσφέροντάς σας ανταλλακτικά υψηλών προδιαγραφών που κατασκευάζει ή εμπορεύεται.

Μπορεί να παρέχει κάθε είδους ανταλλακτικό είτε αυτό αφορά τους φιλτρόσακκους ως το κατεξοχήν αναλώσιμο εξάρτημα του φίλτρου, είτε αφορά οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα από τους κλωβούς έως τον ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Τέλος, μπορεί να εκτελέσει έλεγχο στην υπάρχουσα εγκατάστασή σας με σκοπό τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και κατασκευαστικών ατελειών και να παρέχει βοήθεια και επίλυση προβλημάτων σε κάθε σύστημα αποκονίωσης για συγκράτηση σωματιδίων έως και 2 μm

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας μπορεί να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία παλαιών σακκοφίλτρων με χαμηλό κόστος μέσα από την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και με προτάσεις για καταλληλότερα φιλτρόπανα λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής σας.

Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά προβλήματα που προκύπτουν από την υγρασία του αέρα, την υψηλή θερμοκρασία των αερίων, την ύπαρξη πυρακτωμένων σωματιδίων και διαβρωτικών χημικών.

Ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε κακοτεχνίες στην κατασκευή, να προτείνουμε στεγανωτικά υλικά, στηρίξεις της μεταλλικής κατασκευής ή και την εκ νέου διαστασιολόγηση και κατασκευή κομματιών του σακκοφίλτρου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τέλος η εταιρία μας προτείνει για τη σωστή ωρίμανση των φιλτροσάκκων τη χρήση σκόνης επικονιάσεως.

ΣΚΟΝΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΕΩΣ

Ηεταιρείαμαςπροτείνειγιατησωστήωρίμανσητωνφιλτροσάκκων τη χρήση σκόνης επικονιάσεως. Η σκόνη επικονιάσεως είναι μια ελαφριά, υγροσκοπική, ουδέτερη σκόνη μικρής πυκνότητας, πλήρως αβλαβής για τις εγκαταστάσεις σας, το περιβάλλον και το προσωπικό, με ευρύ φάσμα κοκκομετρίας και απορροφητικότητα τριπλάσια του ειδικού της βάρους.

Η ουσία αυτή εξασφαλίζει εξ’ αρχής σταθερή διαπερατότητα των φιλτροπάνων με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η καταστροφή του Φ/Σ λόγω δημιουργίας υδρογονανθράκων, αυξήσεως του Δp και κατά συνέπεια μείωσης του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ των διαδοχικών φάσεων του καθαρισμού των φιλτροσάκκων. Αύξηση του χρόνου ζωής των φιλτροσάκκων έως και 30%.

ΝΕΑ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

Στα τριάντα και πλέον χρόνια ενασχόλησής της με τα συστήματα αποκονίωσης, η ASTROFIL, έχει ανταπεξέλθει σε πληθώρα διαφορετικών περιστάσεων και έχει μελετήσει , σχεδιάσει και εγκαταστήσει σακκόφιλτρα και συστήματα μεταφοράς χύδην φορτίου στο μεγαλύτερο φάσμα της βιομηχανίας, που τίθεται ζήτημα διαχείρισης σκόνης τέφρας κλπ.

Η επιτυχία των εγκατεστημένων μονάδων μας και η αξιοπιστία των ανταλλακτικών μας έγκειται στην επισταμένη μελέτη κάθε ξεχωριστής περίπτωση, στην ακρίβεια κατασκευής, χαρακτηριστικά της υπευθυνότητας με την οποία προσεγγίζουμε κάθε νέο έργο.

Κάθε φίλτρο διαθέτει μια σειρά παραμέτρων που πρέπει να σταθμιστούν σωστά κάνοντας το μοναδική κατασκευή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκατάσταση. Η ταχύτητα του αέρα, το φορτίο σε σκόνη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, όπως η κοκκομετρία και η σύστασή της, η ύπαρξη επικινδύνων χημικών ενώσεων ή δυσμενών συνθηκών σε θερμοκρασία και υγρασία, ο κίνδυνος αναφλέξεων καθιστούν αναγκαίο το σχεδιασμό και την κατασκευή των σακκοφίλτρων με τις υψηλότερες προδιαγραφές.